Infobrochure 1ste jaar

Inschrijven in Berkenboom Humaniora

In Sint-Niklaas zijn er verschillende inschrijvingsperiodes voor het eerste jaar secundair:

 • inschrijvingsperiode 1: van 19 maart tot en met 30 maart 2018: voorrangsperiode voor leerlingen die al een broer of zus op onze school hebben en voor kinderen van personeel.

  Na inschrijvingsperiode 1 zijn er nog 109 plaatsen beschikbaar.
   
 • inschrijvingsperiode 2: van 16 april tot en met 4 mei 2018: alle leerlingen kunnen zich inschrijven. De school moet wel rekening houden met voorbehouden plaatsen voor indicator- en niet-indicatorleerlingen.
  Indicatorleerlingen zijn:
  - kinderen van wie de ouders tijdens het schooljaar 2016-2017 of 2017-2018 recht hadden op ten minste één schooltoelage
  - kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen getuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs
  Een indicatorleerling voldoet aan minstens één van deze voorwaarden. Als u tijdens deze periode komt inschrijven en een studietoelage ontvangt, gelieve dan daarvan een bewijs mee te brengen (b.v. rekeninguittreksel).

  Inschrijven in deze periode kan op maandag 16 april van 8.30 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 17.00 u. Vanaf dinsdag 17 april kan u inschrijven na afspraak .

 • inschrijvingsperiode 3: vanaf 5 mei: Iedereen kan vrij inschrijven. Er zijn geen voorrangsregels meer.
   

Voor leerlingen die willen inschrijven in het tweede tot en met het zesde jaar: inschrijven vanaf 16 april 2018. 
Dit kan tijdens het schooljaar enkel na afspraak. Tijdens onze openschooldagen op 5 en 6 mei kan doorlopend ingeschreven worden tussen 13.30 u. en 17.30 u.

Op donderdag 26 april 2018 om 19.00 u. is er onze infoavond 'Welkom in het eerste jaar'.

Ouders die omwille van ziekte of beroepsbezigheden hun kind tijdens de juiste inschrijvingsperiode niet zelf kunnen inschrijven, kunnen een volmacht geven om hun kind in te schrijven. Houd rekening met volgende criteria:
 • De volmacht vermeldt de volledige identificatie van de ouders, het kind en de persoon die de volmacht krijgt. Voorzie ook een kopie van de identiteitskaart van de ouders en het kind. Vermeld in de volmacht het nummer van de identiteitskaart van de gevolmachtigde.
 • Op vraag van de school kan de gevolmachtigde zich legitimeren; zo niet kan de inschrijving bij volmacht geweigerd worden.
 • Er wordt uitdrukkelijk te kennen gegeven dat de ouders de persoon in kwestie de volmacht geven om hun kind in te schrijven in de vermelde school.
 • Er is slechts één volmacht per persoon toegestaan.
 • Schoolfuif 2de graad

  Onze leerlingen van de 2de graad kunnen na hun examens verdiend genieten van een schoolfuif op vrijdag 23 maart!
  Inschrijvingen sj 2018-2019

  Effectief leren

  Deze infoavond is enkel voor ouders van leerlingen van onze school.

  *** SAVE THE DATE: Eetfestijn 24 februari 2018 ***

  Berkenboom Humaniora nodigt u graag uit voor het jaarlijkse eetfestijn op zaterdag 24 februari 2018.
  U bent welkom van 17.30 u. tot 23.00! Hou alvast deze datum vrij!

  Inschrijven is niet meer mogelijk omwille van het grote succes. Bedankt voor jullie interesse.

  Kerstmarkt mini-ondernemingen

  affiche_kerstmarkt  BBHUM ziet je graag!

  Berkenboom ziet je graag, vooral tijdens deze donkere ochtend-en avondspits!
  Draag dus zeker elke dag jouw fluo-kledij en fietshelm, dan word je als milieuvriendelijke fietser door het MOS-team beloond!
  De datum van de fluo-controle houden we nog even geheim...
  #fluocontrole #shinebrightlikeadiamond #stopmetsMOSsen

  Buitenschoolse activiteiten sj 2017-2018

  Bekijk via volgende link de folder voor de buitenschoolse activiteiten van schooljaar 2017-2018