Wetenschappen - Wiskunde

Profiel

In de studierichting Wetenschappen - wiskunde krijgen de leerlingen een sterke wetenschappelijke vorming, zonder dat de moderne talen en de andere algemene vakken verwaarloosd worden.

In de lessen wetenschappen bestudeert men de levende en de niet-levende materie in al haar aspecten. Hierbij gebruikt men de zogenaamde wetenschappelijke methode. Eerst wordt door experimenteren het nodige feiten-materiaal verzameld. Dit feitenmateriaal wordt kritisch onderzocht. Zo komt men tot vaststellingen en besluiten. Door de wetenschappen ervaren de leerlingen de ingewikkeldheid van de natuur, maar ook haar wonderbare samenhang.

In de wiskunde worden abstracte modellen van de werkelijkheid ontwikkeld. In de algebra ziet men methodes om vergelijkingen en stelsels op te lossen. De meetkunde ontwikkelt het inzicht in ruimtelijke situaties. In de analyse wordt het gedrag van functies beschreven. Statistiek geeft methodes voor het verzamelen, verwerken en interpreteren van gegevens. Kansrekening tenslotte ontwerpt technieken om te komen tot verantwoorde voorspellingen en beslissingen. In deze studierichting zal men zowel belang hechten aan een goede omschrijving van de begrippen en een nauwkeurige bewijsvoering als aan de rekenmethodes en aan de toepassingen van de wiskunde. Deze toepassingen zullen o.a. in de natuurwetenschappen gezocht worden.

In deze studierichting kan men kiezen voor 6 of 8 uur wiskunde. Wie 8 uur wiskunde volgt, krijgt naast de hogervermelde onderdelen ook een grondige inleiding in de analytische meetkunde, belangrijk voor wie later burgerlijk ingenieur, wiskunde of fysica wil studeren en interessant als algemene vorming. Wie 6 uur wiskunde volgt, krijgt nog een extra uur Seminarie Wetenschappen (bestaat uit labo, ICT-toepassingen, wetenschappelijke lectuur,...) én een uur Project Zelfstandig Werk.  

Lessentabel

 

 

Wetenschappen-

Wiskunde (6/8u)

 

5de j

6de j

Godsdienst

2

2

Nederlands

4

4

Frans

3

3

Engels

2

2

Duits

1

1

Wiskunde

6/8

6/8

Geschiedenis

2

2

Aardrijkskunde

2

1

Biologie

1

2

Fysica

2

2

Chemie

2

2

Esthetica

1

1

Seminarie Technologie

1/-

1/-

Project Zelfstandig Werk (PZW) 

1/-

-

Focus Op Hoger Onderwijs (FOHO)

-

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Totaal

32/33u

32/33u

Toekomstmogelijkheden

Professionele Bachelor aan hogeschool of  Academische Bachelor en Master aan hogeschool of universiteit.

Overzicht